logo logo

ซูบารุ ชัยภูมิ

บริษัท นววาจิตร สำราญ ออโต้ จำกัด

105/19 หมู่ที่ 6 ถนนบายพาสเลี่ยงเมือง ตำบล ในเมือง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ 36000 location
044-056161

รุ่นรถที่วางจำหน่าย

Vehicle

Forester 2.0i-S Eyesight

From
Vehicle

XV 2.0i-P

From